محصولات فروشگاه

قوانین و مقررات:

1-در صورتی که دستور قضائی یا اخطاری توسط نهادهای ناظر (نهاد قضایی ، انتظامی یا وزرات ارشاد) نسبت به گزارش تخلف کاربر به مسئولین ماهان ابلاغ شود ، تمام اطلاعات فردی شخص به دستگاههای ذیربط ارجاع داده می شود و  مسئولیت جبران خسارت یا موارد حقوقی آن بر عهده کاربر خواهد بود

2-انتشار کلیه محتواهای تجاری سایت بدون کسب اجازه ممنوع می باشد.

3-بعد از ثبت سفارش و خرید امکان ملغی کردن خرید وجود ندارد

4-کلیه اصول و رویه های این وب سایت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.
در صورتی که هر یک از مفاد این قرارداد از درجه اعتبار ساقط شود، غیر قانونی تشخیص داده شود و یا به هر دلیل دیگری اجرای آن مقدور نباشد، لازم است مفاد مذکور، از این قرارداد منفصل شود، اما سایر شروط و مقررات آن همچنان به قوت خود باقی می ماند.