bnr5

سرویس های میزبانی لینوکس ( هاست لینوکس ) رسانت بر روی سرورهایی پرقدرت با پردازنده های چند هسته ای در بزرگترین دیتاسنترهای آلمان و امریکا واقع شده اند. همچنین جهت کاهش ریسک از دست رفتن اطلاعات کاربران و نیز افزایش سرعت پردازش داده ها، در تمامی سرورهای هاست لینوکس رسانت از فناوری RAID استفاده شده است. تیم فنی گروه ارتباطات رسانت به صورت شبانه روزی جهت مانیتورینگ، تامین امنیت، نگهداری و به روز رسانی سرورها تلاش میکند.
با سرویس های هاست لینوکس رسانت، سایت های خود را با خیالی آسوده راه اندازی و مدیریت کنید.

SL-I
$ 36000 تومان / سالیانه
6000 تومان / ماهیانه
50 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
-
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-II
$ 48000 تومان / سالیانه
7000 تومان / ماهیانه
100 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
-
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-III
$ 58000 تومان / سالیانه
9000 تومان / ماهیانه
250 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
-
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-IV
$ 72000 تومان / سالیانه
11000 تومان / ماهیانه
500 مگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
-
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-V
$ 92000 تومان / سالیانه
13000 تومان / ماهیانه
1گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دامنه رایگان
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-VI
$ 136000 تومان / سالیانه
17000 تومان / ماهیانه
2 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دامنه رایگان
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-VII
$ 136000 تومان / سالیانه
17000 تومان / ماهیانه
3 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دامنه رایگان
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-VIII
$ 156000 تومان / سالیانه
19000 تومان / ماهیانه
4 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دامنه رایگان
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-IX
$ 176000 تومان / سالیانه
21000 تومان / ماهیانه
5 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دامنه رایگان
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش
SL-X
$ 196000 تومان / سالیانه
23000 تومان / ماهیانه
6 گیگابایت فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
پارک دامنه نامحدود
زیردامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دامنه رایگان
انتخاب نسخه PHP
LiteSpeed
Cpanel11
eXploit Scanner
سفارش